Efter mange års parløb mellem Bonnerup Consult og HydroSystems samles aktiviteterne nu i ét firma under navnet HydroSystems.

Bonnerup Consult har hidtil varetaget rådgivningsopgaver indenfor afløbssystemer og klimasikring, og HydroSystems har været leverandør af relaterede produkter og løsninger.

Med sammenlægningen kombineres en højt specialiseret rådgivning med topprodukter til regnvandshåndtering. Det samler alle kræfter i én retning til størst værdi for vores kunder.

Praktisk info
De to firmaer er officielt fusioneret per 1. januar 2017, og fortsætter med navnet:
HydroSystems ApS
Cvr-nr. er ændret til: 27719236
Ejer: Arne Bonnerup

- Fortsat samme adresse: Fynsvej 56, 5500 Middelfart
- Vores telefonnummer forbliver 64400880
- Alle mailadresser ændres til at ende på @hydrosystems.dk