_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Skyllesystem til rundt bassin

Runde bassiner til spildevand kan skylles og renholdes automatisk med enten HydroSelf eller HydroSelf Radial.

Skyllesystem til rundt bassin

HydroSelf Radial til automatisk skylning af bassiner med diameter op til 30 m.

Ved cirkulære bassiner med diameter op til 30 m. kan HydroSelf Radial anvendes. Ved større runde bassiner sektionsopdeles bassinet i skyllebaner for at sikre en effektiv rensning, og her vil HydroSelf skylleklapsystemet anvendes. Udløsning af skylleklapper foretages med hydraulik, og niveaumåling og styring kan tilkobles forsyningsselskabets SRO-system.

 

 

 

 

 

Rundt bassin med skylleklapper

Sektionsopdelt rundt bassin med skylleklapper