_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Renholdelse af kloakledning

 Sendimenter i kloakledning

Sedimenter i en kloakledning kan forårsage mange forskellige problemstillinger, og det kan derfor være en fordel at holde ledningerne rene automatisk.

Ved automatisk skylning undgås den manuelle oprensning af kloakledninger og hermed sikres bedre arbejdsmiljø.

Ved fjernelse af sedimentet i gamle ledninger minimeres ledningens ruhed og den hydrauliske kapacitet kan forøges betydeligt, oftest mere end 30 %. Endvidere elimineres svovlbrintedannelsen. Dermed undgås lugtgener og svovlbrintetæring af betonrør.

Undersøgelser har vist at op til 50 % af belastningen af recipienten under regnskyl skyldes at sedimenterede partikler i afløbsledningerne ophvirvles og skylles med under kraftige regnskyl, kaldet ”first flush”.

Udledning til renseanlæg under regnvejr kan forøges med op til flere gange tørvejrsbelastningen som følge af re-suspension af sedimentet i kloakledningerne. Ved automatisk skylning af ledninger og bassiner sikres mindre belastning af renseanlæg og recipient.

HydroSystems vil gerne komme med løsningsforslag til, hvorledes et eksisterende kloaksystem kan holdes rent med et skyllesystem fra Steinhardt.