_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Skyllesystem til firkantet bassin

HS-KS-Weert NL 05Til effektiv renholdelse af rektangulære spildevandsbassiner anvendes HydroSelf, der er baseret på hydraulikstyrede skylleklapper. Ved større bassiner sektionsopdeles bassinet i passende skyllebaner. HydroSelf er et gennemtestet system der sikrer en optimal renholdelse med et minimum af udgifter til drift og vedligeholdelse. Herunder et meget lavt energiforbrug.

Se vores produktblad for funktion og beskrivelse af HydroSelf til rektang bassiner_10-2012