_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Skyllesystemer til afløbssystemer

Skyllesystemer til bassiner

Der findes i dag mange forskellige skyllesystemer til bassiner. Det altafgørende ved anvendelse af et skyllesystem er at bassinet er rent efter hvert regnskyl, og at den anvendte teknologi er driftssikker over en længere årrække. Med erfaring fra Steinhardts mere end 1000 skyllesystemer overalt i verden er vi i stand til at give funktionsgaranti på vores skyllesystemer til spildevandsbassiner.

Der anvendes regnvand, overløbsvand eller spildevand til skylningen. Skyllesystemet fungerer selv efter lav fyldning af bassinet, og uden tilførsel af rent vand til skylningen.

Al vedligeholdelse kan foretages fra terræn idet der normalt ikke er behov for at personer skal ned i bassinet. Også årligt tilsyn og inspektion kan foretages fra terræn ved hensigtsmæssig placering af inspektionsadgange.

Ingen slam eller vand i bassinet efter skylningen, så de uhygiejniske gener som følge heraf undgås.

HydroSystems vil gerne komme med løsningsforslag til, hvorledes et eksisterende eller nyt bassin kan udformes optimalt.

 

Her kan du se en film, der viser et udvalg af vores skyllesystemer til bassiner: