_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Rensning

Rensning af regnvand

Vi leverer en række løsninger til lokal rensning af overfladevand og overløbsvand der stammer fra regnvand.

Vi leverer automatiske og selvrensende riste til overløbsbygværker, der fjerner partikler ned til 4 mm fra overløbsvandet, og er specialister i udformning og optimering af bygværkers funktion så du får mest værdi ud af din overløbsrist.

Med HydroSeparator kan overløbsvandet renses yderligere, og på den måde kan der opnås store  besparelser i anlæggelse og udbygning af bassiner.

Rensning af overfladevand

HydroSeparatoren er også fordelagtig til rensning af overfladevand i tilfælde hvor man ønsker at beskytte recipienterne mod de mange stoffer der kan findes i overfladevand fra veje, industriarealer og andet hvor der sker en øget miljøbelastning af regnvandet.

Se de mange eksempler på vores løsninger til rensning af regnvand, overfladevand og overløbsvand i menuen til højre.

Læs også om vores optimering af afløbssystemer og renholdelse af kloakledning.