_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Optimering af afløbssystemer

Her finder du en række forskellige produkter der er særligt udviklet til regulering og optimering af afløbssystemer

HydroPass fordeler spildevand og overløbsvand med den ønskede sammensætning af vandføring til den rigtige ledning, typisk ved et ønsket maksimalflow til renseanlæg.

HydroSwitch kan ligeledes fordele spildevandet i den rigtige retning, men herudover lukkes for tilstrømning ved større flow, eksempelvis hvis regnvand ønskes tilledt spildevandssystem ved de mindre regnskyl, men herefter skal ledes direkte til recipient.

HydroGuard kan bruges til periodevis udnyttelse af bassinkapacitet, men ved ekstremflow kan spjældet åbnes, så der opnås maksimal flow gennem kanalen. Anvendes ligeledes til automatisk skylning af efterfølgende ledningsstrækninger.

HydroStyx anvendes til regulering af den videreførte vandføring, og herved optimal udnyttelse af bassinkapacitet i ledningssystemet. HydroStyx kan udformes som overløbskant, eller med specialudformning, der sikrer en minimal hydraulisk tab gennem regulatoren ved ekstreme regnsituationer.

Herudover kan vi levere en række andre produkter til optimal udnyttelse af afløbssystemer blandt andet:

HydroWeir er en justerbar overløbskant, der kan anvendes til regulering af vandhøjden i bassinanlæg kanaler mv. HydroWeir udføres både med manuel og automatisk justering. Anvendes bl.a. til at sikre maksimal vandføring under ekstreme regnskyl (Qmax), så oversvømmelsesrisiko minimeres, og volumen bag overløbskant udnyttes bedst muligt.

HydroBend er en vingeformet bevægelig overløbsklap, der minimerer energitab ved passage af overløbskant, og samtidig optimerer det udnyttelige volumen.

Flydekontrolleret udløbsspjæld, der lukker for afløbet ved høj vandstand.