_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Referencer

Hydrosystems har leveret udstyr til en lang række forsyninger i hele landet.

HydroSelf – skyllessystem:

Vi har leveret over 120 skylleklapper fordelt på mere end 35 åbne og lukkede bassiner. Bassinerne varierer i størrelse og udformning så de både omfatter rektangulære bassiner, runde bassiner og rørbassiner.

  • HydroFlush og HydroGuard Mini skylning af ledninger i København, Bornholm, Odense, Svendborg, Hjørring mfl.
  • HydroClean og HydroScreen overløbsrist i Odense, Middelfart, Vejle og Bornholm mfl.
  • HydroSlide Regulatorer i Lyngby, Middelfart, Odense, Fredericia, Kolding, Vejdirektoratet
  • HydroWare kontraklapper og spjæld i Middelfart, Odense, Fredericia, Kolding, København, Vejle mfl.
  • Overvågning og styring via central SRO hos HydroSystems til anlæg i Lyngby, Kolding, Middelfart.
  • HydroSeparator – 7 anlæg til rensning af regnvand i København og 1 i Kolding. 1 anlæg til rensning af overløbsvand i Middelfart.

HydroSeparator til overfladevand fra industriområde i Kolding

HydroSeparator anlægget i Alpedalen, Kolding, har en kapacitet på 200 l/s og modtager overfladevand fra ca. 100 ha industriområde.

HydroSeparator til overløbsvand i Middelfart

Til overløbsbygværket i Kærby har vi leveret en HydroSeparator med en kapacitet på 75 l/s, der skal beskytte recipienterne mod de til tider meget langvarige overløb der her finder sted.
Anlægget er tilføjet udstyr til kemikaliedosering (AlCl) til fosforfjernelse og desinfektion til fjernelse af bakterier. Tilsætning af AlCl giver renseresultater med meget lave værdier for både SS og Fosfor, og desinfektionsanlægget fjerner mere en 99% af alle bakterier i overløbsvandet.

Øget effekt ved anvendelse af HydroSeparator

Fordelen ved HydroSeparatoren sammenlignet med en traditionel bassinløsning er at den beskytter recipienten selv ved langvarige overløb. I disse situationer vil et bassin hurtigt blive fyldt, og dermed ikke have nogen nyttig effekt på recipienten. Udbygningen med kemikaliedosering giver her en yderligere effekt som gør den til et oplagt valg mange steder.

Markant besparelse

Økonomien for anlægget er opgjort til 3,72 kr./m3 renset overløbsvand. Denne pris indeholder alle omkostninger til drift, kemikalier og afskrivninger på anlægget. Til sammenligning er økonomien for en tilsvarende bassinløsning opgjort til 14,67 kr./m3 når der medregnes afskrivninger på bassin, drift, og behandling på renseanlæg. Det er en markant besparelse, og samtidig er recipienten bedre beskyttet.