_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

HydroLog

Online Overløbsregistrering

Dataloggeren HydroLog er en fleksibel og robust enhed der anvendes til opsamling af overløbsdata fra fællessystemer

Data sendes automatisk via mobilnettet til HydroMonitor.dk der på baggrund af oplysninger om bygværkets udformning automatisk beregner mængden af overløbsvand.

Overløbsberegninger foretages af alle typer overløb med og uden rist. Det være sig vandrette, trekantede og forskudte overløbskanter.

Alle data om overløb lagres og sikres centralt på Hydromonitor.dk hvor der er let adgang til data, og mulighed for automatiske og periodiserede rapporter om antal overløb og volumen af disse.

Fordele

- Nem opsætning og tilpasning
- Ingen PLC programmering
- Brugervenlig dataadgang
- Deling og visning af data uanset platform

På Hydromonitor.dk vises realtids oplysninger for hvert overløbsbygværk på en grafisk og overskuelig måde. Her er det også muligt at ændre indstillinger for måleområde, log- og transmissionsinterval.

Hydromonitor.dk er webbaseret og fungerer på Pc, smartphone og tablet uden installation af software. Det giver mulighed for at alle relevante personer let kan få adgang til data.

HydroLog specifikationer:

- IP66 kasse
- Str. mm H250, B180, D100
- GPRS modem (mini SIM-kort)
- Indbygget antenne
- Batteridrift og/eller 220V
- 1 tæller indgang
- 4 analoge indgange (4-20mA) (op til 6 ved fast strøm)

hydrolog-billede-1

Opsætning og programmering

Opsætning foregår uden programmering da alle funktioner til overløbsberegning er indeholdt som standard. Det betyder at opsætning kan foretages online ved at indtaste nogle få oplysninger om bygværkets udformning.

Alarmer kan konfigureres efter behov og kan f.eks. omfatte alarm for tilstoppet rist eller tilbageløb fra recipient. Rapporter med periodisering af overløb og tilbageløb kan modtages med ønsket interval per email.

hydrolog-billede-2

Dataadgang:

- Online dataadgang 24/7/365 via internettet
- Serverbaseret løsning sikrer data
- Nem deling af data mellem platforme
- Data tilgås fra PC, smartphone og tablet
- Ingen behov for installation af software
- Datavisning som grafer eller tabeller
- Automatisk synkronisering af tidsstempler
- Online indstilling af måleområde, loginterval og transmissionsinterval

HydroLog registrerer målinger foretaget med niveaumålere, induktive aftastere, regnmålere etc. og sender dem til central server. Her lagres og bearbejdes data så de kan præsenteres og deles på tværs af platforme.