_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Målinger i kloaksystemet

HydroLog datalogger

HydroLog datalogger er ideel til måling af vandstand og nedbør lokalt i kloaksystemer og på overløbsbygværker. Med meget begrænset strømforbrug kan HydroLog med 4-6 niveausensorer nøjes med batteridrift og batteriskift ca. 1 gang årligt. Data modtages automatisk på pc via modem og håndteres med medfølgende software. Det er muligt at opsætte alarmer for f.eks. kloakoverløbshændelser via mail eller sms, hvilket gør det muligt at reagere på kritiske situationer i tide.
Niveauregistreringer kan også anvendes til beregning af flow i kloaksystemer, eller til at skabe overblik og vished om kloaksystemets funktion – et stærkt værktøj til at lokalisere uhensigtsmæssigheder og vurdere hvilken effekt de har på det samlede kloaksystem.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Beregning af overløbsmængder

Til overvågning og dokumentation af overløbsmængder er det ideelt at anvende nedbørs- og niveaumåling. På baggrund af niveaumålingen kan overløbsvolumen bestemmes. Ved at sammenholde med den tilhørende regnhændelse kan det afgøres hvordan man fremover ønsker at håndtere kloakoverløb på. Det kan være regulering af den tilledte eller udledte mængde, rensning af overløbsvandet eller kapacitetsændringer i ledning eller bassin. Med mere end 100 niveaumålere på 40 overløbsbygværker i Fredericia er der de seneste 2 år opnået godt kendskab til kloaksystemets funktion både i tørvejrssituationer og under mere ekstreme regnskyl.
Nedbørsmåleren er selvtømmende og frostsikret, og giver nøjagtige målinger med samme standard som anvendes af DMI. Alle data lagres i dataloggeren.

image004