_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Målinger i kloaksystemer

Flowmålinger

Flowmålinger i kloaksystemer kan være med til at skabe overblik og vished om kloaksystemes funktion, og er et stærkt værktøj til at lokalisere uhensigtmæssigheder og vurdere hvilken effekt de har på det samlede kloaksystem.

Hos HydroSystems tilbyder vi levering, montage og dataindsamling i forbindelse med flowmålerudstyr. Samt kontrol og kalibrering af alt udstyr så der sikres nøjagtige målinger. Udstyret udlejes også hvis der kun er behov for flowmålinger i en kortere periode.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lokalisering af uvedkommende vand med flowmåling

Ved at placere flowmålere strategisk i ledningssystemet er det muligt at lokalisere flowforskelle og dermed indkredse på hvilken ledningsstrækning det uvedkommende vand stammer fra.

 

Kalibrering af hydrauliske modeller

Ved kalibrering af hydrauliske modeller er det nødvendigt at kende det eksakte flow på strategisk udvalgte steder i kloaksystemet, og i forskellige belastningssituationer

 

Registrering af overløbsmængder med flowmåler

Da flowmåleren både måler hastighed og højde på det afstrømmende vand, er den også ideel til en mere nøjagtig måling af overløbsvolumen. Det kan også udføres med almindelig niveauregistrering, men ved mere komplicerede overløbsbygværker kan det være mere fordelagtigt at anvende metoden med flowmåler.

 

Online overvågning

Uanset flowmålingens formål får du mulighed får at hente og monitorere alle data via en pc og det medfølgende software. Her kan du sammenligne data, udskrive grafer og eksportere til f.eks. excel.

Alternativt kan du lade os gøre arbejdet og få leveret dine flowmålerdata og -resultater i den form du ønsker.

Vi varetager også gerne det samlede måleprogram og efterfølgende databearbejdning.

Nedbørs- og niveaumåling

Nedbørs- og niveaumålinger anvendes til at indsamle viden om afløbssystemet, som grundlag for kalibrering og hermed mulighed for optimering og effektivisering af afløbssystemet.

 

Ved at anvende en nedbørsmåler i kombination med en niveaumåler placeret i en brønd kan der indsamles data om, ved hvilke regnhændelser der sker opstuvning og hvor stor denne opstuvning er.

Ligeledes kan der bestemmes overløbsmængder i kloaksystemet ud fra regnhændelser ved placering af niveaumåler i overløbsbygværk.

 

Beregning af overløbsmængder

Til overvågning og dokumentation af overløbsmængder er det ideelt at anvende nedbørs- og niveaumåling. På baggrund af niveaumålingen kan overløbsvolumen bestemmes. Ved at sammenholde med den tilhørende regnhændelse kan det afgøres hvordan man fremover ønsker at håndtere kloakoverløb på. Det kan være regulering af den tilledte eller udledte mængde, rensning af overløbsvandet eller kapacitetsændringer i ledning eller bassin.

image004

Nedbørsmåleren er selvtømmende og frostsikret, og giver nøjagtige målinger med samme standard som anvendes af DMI. Alle data lagres i dataloggeren.

Se også vores HydroLog til online overløbsregistrering

 

Online data og alarmer

Nedbørs- og niveaumåler monteres med datalogger og solpanel så den kan placeres uden tilslutning af strøm. Data modtages automatisk på pc via modem og håndteres med medfølgende software. Det er muligt at opsætte alarmer for f.eks. kloakoverløbshændelser via sms, hvilket gør det muligt at reagere på kritiske situationer i tide.