_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Overfladevand til vandløb

Typiske krav:

Der skal foretages rensning af regnvand inden udledning til vandløbsrecipienter iht. Bek. 1022.

Udledning af overfladevand til vandløb skal typisk reduceres ned til mellem 0,5 og 1 l/s/ha.

Der accepteres normalt overløb med en hvis hyppighed, typisk mellem 1 gang per år (T1) til en gang hvert 5. år (T5).

Løsning:

Rensning med HydroSeparator inden indløb til regnvandsbassin, og etablering af overløbsmulighed (bypass) fra HydroSeparatoren direkte til regnvandsbassinet.

Hvis HydroSeparatoren dimensioneres til ca. 10 l/s/ha vil der kun 1-2 gange per år være overløb, og dermed er 85-90 % af den årlige nedbør sikret rensning. Fordelen ved dette er at behovet for oprensning af regnvandsbassinet reduceres, og spredningen af miljøfremmede stoffer i regnvandsbassinet minimeres.

Der kan suppleres med fældningskemikalie, hvis der er særlig fokus på fosfor- eller bakteriereduktion. HydroSeparator kan også placeres umiddelbart inden udløb.

regnTilVandL

Illustration af rensning af regnvand til vandløb med HydroSeparator

Besparelse:

Såfremt der kan accepteres større udledning når regnvandet renses i HydroSeparatoren, vil der kunne opnås en besparelse på volumen af regnvandsbassinet på ca. 200 m3 per ha eller ca. 150.000 kr. per ha.

Herudover vil der være en markant reduktion af udgifter til tømning af slam i bassinet.
Den samlede driftsudgift vurderes til ca. 1 kr/m3 regnvand.