_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Kloakoverløb til vandløb

Typiske krav for Kloakoverløb til vandløb:

Der skal foretages rensning af overløbsvand inden udledning til vandløbsrecipienter.
Der har normalt været accepteret overløb med en hvis hyppighed, og typisk mellem 1 og 5 gange per år.
De aktuelle krav i Vandplanerne 2012 anfører et krav på minimum et 5 mm bassin, hvilket dog normalt ikke er nok til at efterleve den accepterede overløbshyppighed.

Løsning:

Der foreslås en løsning hvor overløbsvand passerer en finrist og dernæst renses i HydroSeparatoren.

Der etableres bypass mulighed i tilfælde af at HydroSeparatorens kapacitet overskrides. Bypass ledes til overdækket betonbassin. Bassinet forsynes også med overløbsmulighed (bypass) direkte til recipient i tilfælde af at bassinets kapacitet overskrides.
Hvis HydroSeparatoren dimensioneres til mellem 5 og 10 l/s/ha vil der kun opstå overløb 1-2 gange per år, og dermed vil mellem 85 og 90 % af den årlige nedbør være sikret rensning.

Kloakoverløb til vandløb

Besparelse:

Såfremt der kan accepteres en større udledning når overløbsvandet renses i HydroSeparatoren, vil bassinvolumen kunne reduceres med 200-300 m3 per ha. Det betyder en besparelse på etablering af betonbassin på 2-3 millioner kroner per tilsluttet ha.

Kontakt HydroSystems for et tilbud om Kloakoverløb til vandløb