_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Overfladevand til marine recipienter

Typiske krav:

Der skal foretages rensning af regnvand inden udledning til marine recipienter iht. Bek. 1022.

Der accepteres normalt overløb med en hvis hyppighed, typisk mellem 2 og 20 gange per år.

Løsning:

Rensning af regnvand i HydroSeparator inden udløb til havn, og etablering af overløbsmulighed (bypass) fra HydroSeparatoren direkte til recipient.

Såfremt volumen i eksisterende ledningsanlæg kan udnyttes, vil denne udgøre ca. 2-3 mm, og med en HydroSeparator dimensioneret til ca. 10 l/s/ha vil der kun 1-2 gange per år være overløb og dermed sikres en rensning på mellem 85 og 90 % af årsnedbøren.

Såfremt der er udledning til badevandsområde, kan der suppleres med desinfektion af regnvandet.

regnTilMarin

Illustration af rensning af regnvand til marine recipienter med HydroSeparator

Besparelse:

Besparelse af ledningsvolumen udgør ca. 100-200 m3 per ha. Ved etablering af betonbassin vil den samlede besparelse være ca. 1 million kroner per tilsluttet ha.

Den samlede driftsudgift vurderes til ca. 1 kr/m3 regnvand.