_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

HydroLax

Faunapassabel regulator

HydroLax er designet som fiskepassage, der sikrer at fisk uhindret kan bevæge sig op i vandløbet for at gyde.

Når der i lange perioder kommer meget regn, fyldes vandløbene med vand fra både land og by. Mange steder resulterer det i oversvømmelser af byområder med store skader til følge. Med HydroLax kan vandløbet nu anvendes til opstuvning på udvalgte steder, hvor skader er minimale og samtidig sikres et konstant flow i vandløbet. Det minimerer den hydrauliske spidsbelastning i vandløbet og hermed også erosion i vandløbet – til gavn for plante- og dyreliv, og samtidig kan oversvømmelser længere nede i vandløbssystemet undgås.

Ved at anvende HydroLax udnyttes de bagvedliggende magasineringsmuligheder i vandløbssystemet, hvor der er plads til vandet til billigste m3- pris – her kan det bedst svare sig at forsinke vandet for at klimasikre byerne mod vandet fra landet.

Fordele:

  1. Høj grad af klimasikring
  2. Sikre normalt flow
  3. Udnytter naturligt volumen
  4. Tilgodeser fisk i vandløbet
  5. Kan fungere uden strøm

HydroLax placeres i en brønd eller et bygværk et egnet sted i vandløbet hvor der er plads til opstuvning. Designet af regulatoren er udført så der altid er gennemløb og plads til at fisk kan passere. Toppen af brønd en er åben for lysindfald så fiskene ikke svømmer i mørke.

Se produktblad for HydroLax

Bygværk med HydroLax HydroLax set ovenfraDSC_0075 (1280x857) Nedstrøms faunapassabel regulator