_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

LAR-Regulator

Regulering af overfladevand

LAR-regulatoren giver nu reel mulighed for en nøjagtig regulering med stor driftssikkerhed ved små vandmængder.
Det giver mulighed for at regulere overfladevand fra mindre arealer end hidtil, og uden risiko for tilstopning af regulatoren.
Arealer svarende til normale parcelhusgrunde kan nu håndteres, og det giver større muligheder for at klimasikre byområder
- uden at skulle anlægge store bassiner og ledningsanlæg.

LAR-regulatoren kan leveres med en kundetilpasset kapacitet fra 0,05 l/s og op til 2 l/s.

Det gør det muligt at sikre en maksimal afstrømning svarende til den naturlige afstrømning for en parcelhusgrund på 500 m2 og op til større industriparceller.
LAR-regulatoren er konstrueret så vandet tømmes fra toppen af brønden, og dermed er flowet uafhængigt af det vandtryk der opstår når vandet stuver op i regnvejrssituationer. Samtidig er den konstrueret så evt. skidt, blade og grene ikke har indflydelse på regulatorens funktion og flow.
Regulatoren leveres færdigmonteret i en brønd, og leveres efter ønske med indbygget overløbsfunktion. F.eks. kan en regulator med en kapacitet på 0,05 l/s ved maksimal vandstand i brønden levere 0,7 l/s ved overløb.

Se produktblad for LAR-Regulator

levering
LAR-regulatoren leveres monteret i brønd

 

 

Reference: LAR-regulator til Klimabyen i Middelfart

I forbindelse med Middelfart Kommunes projekt ”Klimabyen” har HydroSystems assisteret med rådgivning til håndteringen af regnvand på Ældrecenter Skovgade.
Formålet med projektet var at klimasikre området og undgå fremtidige oversvømmelser i kældrene, på en sådan måde at det centrale gårdrum bliver aktiveret og udnyttet som integreret opholdssted for ældrecentrets beboere.

 

LAR anlæg, Skovgade

Skybrudssikring med LAR-regulator

Regnvandshåndtering
Tag- og overfladevand afkobles fra kloaksystemet og håndteres i stedet på overfladen således at de nyetablerede tørbassiner, render og regnbede kan håndtere en 10 års regn.

  • Tagvand ledes via åbne render og ledninger til tørbassiner og regnbede, hvor vandet stuver op ved regnvejr.
  • Bede og render er forbundne med rør. Heri ledes vandet nedstrøms med et konstant flow vha. LAR-regulatorer.
  • Herefter ledes det ud på vejen – i Klimabyen – med de godkendte 0,5 l/s.

Den tekniske løsning

  • Der afvandes ca. 2.500 m2 samlet areal.
  • Der er opsat 4 LAR-regulatorer, der sikrer den samlede maksimalt tilladte udledning.
  • Alle regulatorer er dimensioneret til et individuelt konstant flow.