_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Afløbsregulering

4-Slide-Herslev-2006-frame-LargeAfløbsregulatorer anvendes i kloaksystemet for at sikre, at der ledes en konstant vandføring videre i afløbssystemet, ved tilløb til renseanlæg eller andre renseforanstaltninger, eller ved udløb fra bassiner.

En række af de gængse metoder, som f.eks. en vandbremse, giver en meget varieret videreført vandføring, afhængig af opstuvningshøjden. Konsekvensen af fejlagtig flow gennem en vandbremse kan være markant hyppigere fyldning af bassin, hyppigere overløb eller i værste fald oversvømmelse af byområder.

HydroSlide afløbsregulatorer

Med HydroSlide afløbsregulatorer sikres den konstante vandføring ved at reducere gennemstrømningsarealet i regulatoren ved stigende vandhøjder med en blænde. Regulering af blændeåbningen sker med en flyder, og nøjagtigheden er normalt på ±5  % og leveres med kapacitet fra 1 l/s op til 5000 l/s.

HydroSlide afløbsregulatorer er kendetegnet ved en meget nøjagtig og konstant flow, selv under meget varierende vandhøjder. Reguleringen er baseret på en flyder, der ved stigende vandspejl reducerer det gennemstrømmede tværsnitsareal.

De forskellige udgaver af HydroSlide giver mulighed for varierende vandhøjder, typisk 2-3 gange kloakledningens diameter, men også helt op til 5-6 gange diameter. Vi kan også levere HydroSlide regulator med variabel og justerbar kapacitet, se HydroSlide Vario

HS-nye-1-Frame-Large
HydroSlide er produceret og solgt af Steinhardt i mere end 20.000 stk. overalt i verden, heraf ca. 100 solgt af HydroSystems i Danmark.Fordelen ved denne løsning er dels at der altid er passage i bunden, og samtidig bliver bundhastigheden større ved stigende vandspejl så aflejringer med større partikler, papir mv. undgås.

LAR regulatorer

LAR-regulatorer er udviklet af HydroSystems med fokus på regulering af regnvandsafstrømning ned til meget små vandmængder i intervallet 0,05 l/s op til ca. 2 l/s med nøjagtighed på ±5  %. Den meget nøjagtige flow gør det muligt at tilbageholde regnvand på alle tilgængelige mindre arealer, græsplæner mv.

Med et sammenhængende system af HydroSlide og LAR regulatorer kan du udnytte hvor opmagasinering er billigst på vandets vej fra de yderste afstrømningsområder og ned til slutrecipienten, havet.

Se yderligere info om LAR regulatorer og også info om regulering med HydroLax, ElectroSlide eller med Hydraulisk Skydespjæld.