_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Reguleringsspjæld

Buet_HydroSpjaeld- Spjæld til regulering

HydroSpjæld er et reguleringsspjæld der kan leveres i en lang række størrelser og udformninger som præcist er afpasset den funktion det skal varetage.

Multifunktionelt hydraulisk reguleringsspjæld

Spjældet kan anvendes til afspærring men er også ideelt til regulering og skylning i afløbssystemet.

Spjældet er et hydraulisk skydespjæld hvor hydraulikcylinderen er forsynet med positionsgiver og/eller endestop, der tåler at være neddykket. Hydraulikcylinderen kan leveres med spindelforlænger, så alt automatik, følere mm. kan placeres over max vandspejl.

Ved at forsyne hydraulikpumpen med en tryktank kan spjældets åbning korrigeres uden at starte pumpen. Det giver bl.a. en øget sikkerhed da spjældet herved kan lukkes eller åbnes ved strømsvigt.

Alternativt kan spjældet leveres med AUMA drev hvis dette foretrækkes.

ReguleringsspjældUdformning af spjæld
Spjældet og spjældets bagplade kan leveres buet så det passer med den buede form af brønden og bundløbet det skal monteres i. Spjældkanten er udformet helt plan med bundløbet, og uden bundskinne. Dermed undgås aflejringer der kan forhindre spjældet i at lukke helt tæt.

Regulering med spjæld
- Regulere efter forholdene nedstrøms i afløbssystemet
- Sikre en konstant vandføring uafhængig af opstuvning bag spjældet

Det anvendes f.eks. ofte foran en pumpestation for at at optimere pumpedriften og undgå unødig slitage på pumper.

Skylning med reguleringsspjæld
Spjældet er ideelt til skylning af både afløbsledninger og rørbassiner der ikke er selvrensende. Skyllefunktionen er meget effektiv og kan pga. den hydrauliske styring anvendes steder hvor traditionelle skyllesystemer ikke er egnet.

HydroSpjaeld1400x1400Aktiv styring af afløbssystemet
Ved at kombinere SRO med det multifunktionelle spjæld kan der laves en aktiv styring af afløbssystemet, der kan optimere udnyttelsen af kloakens volumen, reducere risikoen for både oversvømmelser og aflastninger til recipienten.

Store reguleringsspjæld – HydroSpjæld maxi
Spjældet kan leveres med en diameter op til 2500 mm og rektangulære spjæld i størrelser op til 2000×5000 mm

Download Produktinformation om HydroSpjæld – tryk her
Download Produktinformation om HydroSpjæld maxi – tryk her

Se også info om Skyllesystemer til bassiner og kloakledninger,
Se også info om Afløbsregulatorer