_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Afløbsregulering

4-Slide-Herslev-2006-frame-LargeAfløbsregulatorer anvendes i kloaksystemet for at sikre, at der ledes en konstant vandføring videre i afløbssystemet, ved tilløb til renseanlæg eller andre renseforanstaltninger, eller ved udløb fra bassiner.

En række af de gængse metoder, som f.eks. en vandbremse, giver en meget varieret videreført vandføring, afhængig af opstuvningshøjden. Konsekvensen af fejlagtig flow gennem en vandbremse kan være markant hyppigere fyldning af bassin, hyppigere overløb eller i værste fald oversvømmelse af byområder.

Hydro Slide

Med HydroSlide afløbsregulatorer sikres den konstante vandføring ved at reducere gennemstrømningsarealet i regulatoren ved stigende vandhøjder med en blænde. Regulering af blændeåbningen sker med en flyder, og nøjagtigheden er normalt på ±5 %.

HydroSlide leveres i forskellige udgaver afhængig af trykhøjde. Vi kan også levere HydroSlide regulator med variabel og justerbar kapacitet, se HydroSlide Vario.

Download Produktinformation - tryk her
Se videoen her:

HS-nye-1-Frame-Large

ElectroSlide

Med ElectroSlide registreres niveauer med ultralydssensor opstrøms og nedstrøms regulator, og reguleringsspjæld styres med motorregulering. Uden nedstrøms niveauregistrering anvendes i stedet EasySlide.

Såfremt kravene til nøjagtigheden er mere begrænsede, kan der anvendes en HydroLimiter, der er en vandbremse.

Afløbsregulatorer leveres med kapacitet fra 0,05 l/s til 5000 l/s.

HydroSystems vil gerne komme med løsningsforslag til, hvorledes eksisterende afløbsregulatorer kan optimeres eller udskiftes med en HydroSlide regulator.

Se også info om regulering med Hydraulisk Skydespjæld